Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών "Επιστημονικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Βαλκανικών Λαών"

2015-09-26 00:20

 

Η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και 

το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

διοργανώνουν Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα:

 

«Επιστημονικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις

στην Ιστορία και τον Πολιτισμό

των Βαλκανικών Λαών»

 

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο https://eesnae-programmata.blogspot.com/2015/08/