Οι λοιμώδεις ασθένειες στον χώρο και τον χρόνο: μια διαθεματική προσέγγιση μέσω των γνωστικών αντικειμένων των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας και της Βιοχημείας.

2021-06-27 19:05

 

Οι λοιμώδεις ασθένειες εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την υγεία μας. Γι’ αυτό το λόγο ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισής τους είναι η πρόληψη.

Κύριος στόχος αυτής της δράσης είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή με ένα διαφορετικό τρόπο μάθησης, ο οποίος δεν αποβλέπει μόνο στην παροχή και απόκτηση γνώσεων, αλλά και στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να ανακαλύψουν ότι η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό στον άνθρωπο, γι’ αυτό πρέπει να φροντίζουν το σώμα τους και την ατομική τους υγιεινή.
Με αφορμή τα μαθήματα της Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών και της Χημείας και εξαιτίας της επίκαιρης πανδημίας που προκαλείται από τον κορονοϊό SARS-CoV-2, θα προσεγγίσουμε τις λοιμώδεις ασθένειες στο πέρασμα των χρόνων. Θα αναφερθούμε στη διαχρονική εξέλιξη των λοιμωδών ασθενειών στην Ελλάδα και  στους μηχανισμούς δράσεις ιών και βακτηρίων, στους εμβολιασμούς και στην τεχνική της real time PCR.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:

Οι μαθητές

  1. Να προσεγγίσουν διερευνητικά την ύπαρξη λοιμωδών ασθενειών στην ανθρώπινη ιστορία διαχρονικά, μελετώντας και ερμηνεύοντας πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές.

  2. Να μελετήσουν πρωτότυπα κείμενα (π.χ. Θουκυδίδης), εμβαθύνοντας στη δομική και ερμηνευτική εξομάλυνσή τους.

  3. Να γνωρίσουν τους μηχανισμούς δράσης των ιών και ιδιαίτερα του κορονοϊού SARS-CoV-2.

  4. Να γνωρίσουν την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και την εξέλιξή της στην πιο σύγχρονη τεχνική της real-time PCR.

  5. Να κατανοήσουν τους μηχανισμούς δράσης των εμβολίων.

  6. Να ενημερωθούν για την τεράστια σημασία της υγείας στη ζωή του ανθρώπου.

  7. Να ερευνήσουν τη σχέση των ασθενειών με την Ιστορία και τον Πολιτισμό μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση με τη Βιοχημεία.

  8. Να αποκτήσουν οι μαθητές την ικανότητα για συστηματική και μεθοδική προσέγγιση σημαντικών θεμάτων για τη ζωή.   

                             Υπεύθυνοι: Αγγελίδου Χρύσα, χημικός - Θώδης Γιώργος, φιλόλογος