Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας

2016-09-18 15:05

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ) ανακοινώθηκαν:

οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας (Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ) για το σχολικό έτος 2016-2017  (αναθεωρημένες οδηγίες) και 

οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017