«Μένω σπίτι» και «Παράγω Ανοιχτό Ψηφιακό Πολιτισμικό Περιεχόμενο»

2020-03-29 20:31

«Μένουμε σπίτι» αλλά  το μυαλό μας μπορεί να περιηγηθεί σε σελίδες, ιστοσελίδες, σκέψεις και ιδέες.

Φέτος στο σχολείο αναπτύσσουμε  μια δράση με τίτλο:  Παράγω Ανοικτό Ψηφιακό Πολιτισμικό Περιεχόμενο- Αποκτώ Ελεύθερη Πρόσβαση στην Ψηφιακή Πολιτισμική Πληροφορία. Υπεύθυνοι της δράσης είναι οι φιλόλογοι του σχολείου Θώδης Γιώργος  και Παπαδοπούλου Μαρία.

 

Η προτεινόμενη δράση έχει στόχο:

✔     να εξοικειώσει τους/τις μαθητές/τριες στις καλές πρακτικές παραγωγής ποιοτικού Ελληνόγλωσσου πολιτισμικού ψηφιακού περιεχομένου

✔     να τους γνωρίσει τις δυνατότητες πρόσβασης και χρήσης του ήδη υπάρχοντος Ελληνόγλωσσου ψηφιακού πολιτισμικού περιεχομένου.

✔     να ενθαρρύνει τη χρήση ελεύθερων λογισμικών, που χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανάλυση κειμένου (text analytics) από τη διεθνή κοινότητα στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών

✔     να ενισχύσει την παρουσία στον Παγκόσμιο Ιστό του Ελληνόγλωσσου ηχητικού ψηφιακού πολιτισμικού περιεχομένου ανοικτής πρόσβασης.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.