Καθορισμός εξεταστέας ύλης των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου σχολικό έτος 2023-2024

2023-08-23 18:30

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024.