Η εικόνα των Οθωμανών Τούρκων από την εμφάνισή τους έως και τις παραμονές της Επανάστασης του 1821 στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας (Πρακτικά συνεδρίου ΙΕΠ-ΕΒΕ)

2023-08-03 19:12

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, πραγματοποίησε συνέδριο με θέμα «Αναζητώντας τη γνώση: τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος». Αντικείμενο του συνεδρίου αποτέλεσε η κριτική προσέγγιση των διδακτικών εγχειριδίων που χρησιμοποιήθηκαν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στη μακρά διάρκεια από την ίδρυση του κράτους έως σήμερα.

Διαβάστε την εισήγηση: Η εικόνα των Οθωμανών Τούρκων από την εμφάνισή τους έως και τις παραμονές της Επανάστασης του 1821 στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας (σσ. 283-303)  εδώ.