5ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο 15 – 19 Νοεμβρίου 2018 με θέμα: Ρήγας Βελεστινλής, 220 χρόνια από το Θάνατό του: Ο Επαναστάτης Ειρηνιστής και το Όραμα της Βαλκανικής Συναδέλφωσης. Βιέννη-Τεργέστη-Βελιγράδι

2018-08-15 09:40

5ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο (15 – 19 Νοεμβρίου 2018, Βελιγράδι) με θέμα: Ρήγας Βελεστινλής, 220 χρόνια από το Θάνατό του: Ο Επαναστάτης Ειρηνιστής και το Όραμα της Βαλκανικής Συναδέλφωσης. Βιέννη-Τεργέστη-Βελιγράδι Ригас Велестинлис 

[Рига од Фере], 220 година од његовe смрти: Револуционарни пацифист и визија балканске сарадње. Беч-Трст-Београд 

 Η Οργανωτική Επιτροπή, με ευθύνη τα πρακτικά θέματα που αφορούν την όλη διεξαγωγή του συνεδρίου, αποτελείται από τους: 

 Κούκη Νικόλαο Α., Φιλόλογο, Ιστορικό, Υπεύθυνο Λυκείου Εκαπιδευτηρίων Δούκα, ως Πρόεδρο. 

 Κεφαλογιάννη-Χατζάκη Αλίκη, Διευθύντρια της Εστίας Ιταλίας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Τεργέστη.

  Καρκαλέμη Ιωάννη, Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. 

 Βιτάλη Αρμάνδο, Φιλόλογο ΓΕΛ Λεοντείου Λυκείου Πατησίων. 

 Θώδη Γεώργιο, Φιλόλογο ΓΕΛ Προτύπου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. 

 Λάπα Δημήτριο, Φιλόλογο Κολλεγίου Αθηνών. 

 Μηνιώτη Ζαννή, Θεολόγο Εκπαιδευτηρίων Δούκα. 

 Σιψή Γεωργία, Φιλόλογο ΓΕΛ Βαρβακείου Προτύπου Σχολής. 

 Μάστορη Βασίλειο, Φιλόλογο, Διευθυντή ΓΕΛ Κύμης.