ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

·  Εισηγητής με αναρτημένη εργασία στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις” που διοργανώθηκε στην Κόρινθο στις 23-24/11/2013 από την Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο:Καινοτόμες δημιουργικές δράσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: ο όμιλος Αριστείας και Δημιουργικότητας «Φιλαναγνωσία & Σχολική Βιβλιοθήκη» στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης·

·  Εισηγητής στο ΙΕ΄ Διεθνές Συνέδριο “International Scientific Conference eRA-8,The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education” που διοργανώθηκε στον Πειραιά (T.E.I. Piraeus Campus) στις 23-25/9/2013 από τη Hellenic Scientific Society και το T.E.I. of Piraeus, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο εισήγησης:Technology as a tool of historic knowledge and development of historic thought

·  Εισηγητής στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Παιδεία κάλλιστον ἐστί κτῆμα βροτοῖς. Ανθρωπιστικές και Θετικές επιστήμες: Θεωρία και Πράξη” που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 6-7/10/2012 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο εισήγησης:Η διαθεματική προσέγγιση της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: μια απόπειρα ενσωμάτωσης του γεωγραφικού χώρου στην ιστορική χρονικότητα

· Εισηγητής στο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή “Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές” που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 11-13/5/2012 από τo Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο εισήγησης:Η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αξιολόγησης της μαθητικής επίδοσης στην ποιοτική βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

· Εισηγητής στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Το ψηφιακό σχολείο” που διοργανώθηκε στον Πειραιά στις 22-23/10/2011 από την Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση με τίτλο εισήγησης:Το ψηφιακό σχολείο:η νέα πρόκληση για την ελληνική εκπαίδευση

· Εισηγητής στην Ημερίδα “Η διδασκαλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που διοργανώθηκε στην Αγία Παρασκευή στις 26/2/2011 από τη Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας με τίτλο εισήγησης: “Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στην επεξεργασία της ιστορικής πληροφορίας από τους μαθητές

· Εισηγητής στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Το μέλλον της μάθησης” που διοργανώθηκε στον Πειραιά στις 30-31/10/2010 από την Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση με τίτλο εισήγησης:Η δράση e-twinning για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας μέσω ενός project Τοπικής Ιστορίας

 Εισηγητής στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Μαθαίνω πώς να μαθαίνω” που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 7-9/5/2010 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο εισήγησης:Διδασκαλία και μάθηση της ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: νέες τεχνολογίες και παλιές πρακτικές

·  Εισηγητής στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής “Η Ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 15-18/4/2010 από την Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας και τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο εισήγησης: “Η νομοθεσία των εξετάσεων για μαθητές με ειδικές ανάγκες

· Εισηγητής στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής “Η Ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 15-18/4/2010 από την Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας και τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο εισήγησης: “Η χαρισματικότητα ως πεδίο εκπαιδευτικής πρόκλησης. Η πρόταση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

· Εισηγητής στο ΙΓ΄ Διεθνές Συνέδριο “Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια: Ελληνική Πραγματικότητα και Διεθνής Εμπειρία” που διοργανώθηκε στα Ιωάννινα στις 20-22/11/2009 από τη Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας και το Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο εισήγησης: Μετεξέλιξη των σχολικών εγχειριδίων ως μέσων μάθησης και διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση του εγχειριδίου ιστορίας της Γ΄ Λυκείου”

· Εισηγητής στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Σχολείο 2.0”που διοργανώθηκε στον Πειραιά στις 17-18/10/2009 από την Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση με τίτλο εισήγησης: “Αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας στη διδασκαλία της Ιστορίας. Η «εικονομαχία» με τη βοήθεια του λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο» και του διαδικτύου

· Εισηγητής στο διήμερο επιστημονικό συμπόσιο “Θεωρία, μεθοδολογία και διδακτική της Ιστορίας” που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 15-16/10/2009 από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων σε συνεργασία με την Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Ιστορίας και το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο εισήγησης: “Αφήγηση και διδακτική της ιστορίας: Ταυτότητες και ανθρώπινες συμπεριφορές

· Εισηγητής στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 28-31/5/2009 από τo Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας με τίτλο εισήγησης: Διδακτικές πρακτικές δασκάλων και φιλολόγων κατά το μάθημα της ιστορίας. Μια ερευνητική προσέγγιση υπό το πρίσμα της επιστημολογίας.”

·  Εισηγητής στην Ημερίδα “Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ζητήματα και προοπτικές” που διοργανώθηκε στον Πειραιά στις 19/3/2009 από τη Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (Τμήμα Επιστημονικής και  Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και τη ΔΔΕ Πειραιά με τίτλο εισήγησης: “Εξετάσεις για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”.

· Εισηγητής στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα” που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 5-7/12/2008 από τη Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας και το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο εισήγησης: Διδακτέα και εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Ιστορίας. Απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από τα κυρίαρχα επιστημολογικά ρεύματα”.

· Εισηγητής στο 1ο Διεθνές Συνέδριο “Επιστημονικός Διάλογος για την Ελληνική Εκπαίδευση. Τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Βηματισμοί αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής, της εκπαίδευσης και του περιεχομένου της” που διοργανώθηκε  στην Αθήνα στις 28-30/11/2008 από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο εισήγησης: Η Ιστορία στο Λύκειο. Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή και εισαγωγικές εξετάσεις

· Εισηγητής στο 11ο Διεθνές Συνέδριο “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση- Μετανάστευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα ” που διοργανώθηκε  στην Πάτρα στις 11-13/7/2008 από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο εισήγησης: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και σχολική Ιστορία”

· Εισηγητής στο 2ο Διεθνές Συνέδριο “Νέο εκπαιδευτικό υλικό του ΥΠΕΠΘ – Αξιολόγηση και Διοίκηση Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης ” που διοργανώθηκε στην Άρτα στις 14-16/3/2008 από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο εισήγησης: Το νέο βιβλίο ιστορίας της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Λυκείου (Γενικής Παιδείας) «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα)»: συνέχεια ή ανανέωση;

· Εισηγητής στο Πανελλήνιο Συνέδριο “H Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας” που διοργανώθηκε στα Ιωάννινα στις 17-20/5/2007 από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο εισήγησης: Συγκριτική μελέτη αναφορικά με τις επιστημολογικές κατευθύνσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο μάθημα της ιστορίας”.

· Εισηγητής στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με Διεθνή Συμμετοχή “Η Ειδική Αγωγή στην Κοινωνία της Γνώσης” που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 26-29/4/2007 από την Εταιρεία Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδας και τον Τομέα Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο εισήγησης: Επιστημολογικά πεδία των διδακτικών τακτικών που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το μάθημα της ιστορίας στη γενική και ειδική αγωγή. Μια συγκριτική θεώρηση”.

· Εισηγητής στο Επιστημονικό Συνέδριο “Ιστορική Έρευνα και Διδακτική της Ιστορίας” που διοργανώθηκε στα Κύθηρα στις 21-24/9/2006 από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο εισήγησης: “Κατασκευή και χορήγηση ερευνητικών εργαλείων αυτοαναφοράς για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο μάθημα της Ιστορίας”.