ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ISBN

 •   Η θάλασσα των πολιτισμών, Αθήνα 2013.

 •   Δομή και Σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής-Τετράδιο εργασιών, (Τεύχος Α΄), Αθήνα 2010.

 •   Δομή και Σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής-Τετράδιο εργασιών, (Τεύχος Β΄), Αθήνα 2010.

 •    Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, Αθήνα 2009. 

 •    Συνοπτικός οδηγός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 2009.

 •    Ο λιμός του ΄41, Αθήνα 2008. 

 •    Η Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα 2007.

 •    Δομή και Σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα 2007.

 •     Η Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής-Τετράδιο εργασιών, Αθήνα 2007.

 •     Αττικός λόγος, (Τόμος Α΄), Αθήνα 2006.

 • ·   Αττικός λόγος, (Τόμος Β΄), Αθήνα 2006.

 • ·   Τετράδιο εργασιών Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου, Αθήνα 2006. 

 • ·   Διδακτική της ιστορίας. Θεωρία και πράξη, Αθήνα 2006.