Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2022-2023

2022-08-23 11:06

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-202