“Οδηγός Εκπαιδευτικού, Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεις Λυκείου”

2023-08-03 19:21

Ο “Οδηγός Εκπαιδευτικού, Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στις Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεις Λυκείου” (2021/α΄εκδ.,2023/β΄εκδ.)  στο πλαίσιο της Πράξης: «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,  εδώ.